Gezonde aandacht voor het zelfsturend team

Binnen de sector VVT worden meerdere initiatieven genomen voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid. Daarnaast willen steeds meer zorgorganisaties zelfsturing gaan invoeren, omdat zelfsturende teams goed passen bij de transitie waarin de regie van de cliënt en de professie van de zorgverlener centraal staan. Tot op dit moment was er nog geen wetenschappelijk onderzoek bekend die deze twee actuele onderwerpen, duurzame inzetbaarheid en zelfsturing, met elkaar heeft verbonden. 

Dit maakt het onderzoek ‘Gezonde aandacht voor het zelfsturend team’ uniek in de zorgsector en bruikbaar voor de gehele sector VVT. Ook is gebleken dat er geen reeds bewezen wetenschappelijke meetinstrumenten bekend zijn om de ontwikkeling in zelfsturing te onderzoeken. De in dit onderzoek gebruikte vragen en antwoordschalen zijn betrouwbaar en kunnen als zodanig een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de body of knowledge ten aanzien van zelfsturing en werken in zelfsturende teams.”

Benieuwd naar het uitgewerkte onderzoek? Klik dan hier!

Benieuwd naar de infographic van het onderzoek? Klik dan hier!

Zie ook de documentatie bij Transvorm. Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor Transvorm is het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe, concrete activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid een speerpunt.