Specialist in duurzame inzetbaarheid

Work&HeaRt+Mind is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid binnen de dienstverlenende sector. We beschikken over een brede en succesvolle werkervaring in het verbeteren van verzuimaanpak, inzetbaarheid en personeelsontwikkeling. De sleutel ligt in de dialoog met én tussen professionals. Daarnaast hebben we expertise over duurzame inzetbaarheid in relatie tot de organisatie inrichting. We zijn deskundig facilitator voor de Personal en Company Radar van Blik op Werk.

Door het meten van duurzame inzetbaarheid en het daarmee verkrijgen van inzicht in de beïnvloedbare factoren komen wij tot een gedragen plan van aanpak. We streven naar optimaal inzetbare medewerkers, die productief, gemotiveerd, gezond en competent zijn. We zetten dit centraal in de dialoog met werknemers. Hierbij sturen wij erop aan dat werknemers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun inzetbaarheid en dat de werkgever stimuleert en faciliteert. Gezamenlijk bouwen we aan de verbetering van inzetbaarheid van werknemers en de productiviteit van de organisatie.